Konuya Cevap Yaz

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


 


25 Aralık 2015 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 29573


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:


MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ


(SERİ NO: 46)


I - Vergileme Ölçü ve Hadleri


18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;


İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,


Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne


yer verilmiştir.


2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.


Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.


Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri


A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


 


(I) Sayılı Tarife


 


Motor Silindir Hacmi  (cm³)


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 3 yaş


4 - 6 yaş


7 - 11 yaş


12 - 15 yaş


16 ve


    yukarı yaş


 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri


 1300 cm³ ve aşağısı


623,00


434,00


243,00


184,00


66,00


 1301 - 1600 cm³ e kadar


997,00


748,00


434,00


307,00


118,00


 1601 - 1800 cm³ e kadar


1.760,00


1.376,00


810,00


495,00


192,00


 1801 - 2000 cm³ e kadar


2.772,00


2.136,00


1.255,00


748,00


295,00


 2001 - 2500 cm³ e kadar


4.158,00


3.019,00


1.886,00


1.127,00


446,00


 2501 - 3000 cm³ e kadar


5.797,00


5.043,00


3.151,00


1.696,00


623,00


 3001 - 3500 cm³ e kadar


8.828,00


7.943,00


4.785,00


2.389,00


877,00


 3501 - 4000 cm³ e kadar


13.880,00


11.985,00


7.059,00


3.151,00


1.255,00


 4001 cm³ ve yukarısı


22.716,00


17.035,00


10.089,00


4.535,00


1.760,00


 2-Motosikletler 


   100 -   250 cm³ e kadar


118,00


89,00


66,00


42,00


17,00


   251 -   650 cm³ e kadar


243,00


184,00


118,00


66,00


42,00


   651 -  1200 cm³ e kadar


623,00


371,00


184,00


118,00


66,00


  1201 cm³ ve yukarısı


1.508,00


997,00


623,00


495,00


243,00


 

 


B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


 


(II) Sayılı Tarife


 


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /


 


Azami Toplam Ağırlık


Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 6 yaş


7 - 15 yaş


16 ve yukarı yaş


 1) Minibüs


748,00


495,00


243,00


 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)


  1900 cm³ ve aşağısı


997,00


623,00


371,00


  1901 cm³ ve yukarısı


1.508,00


997,00


623,00


 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)


  25 kişiye kadar


1.886,00


1.127,00


495,00


  26 - 35  kişiye kadar


2.262,00


1.886,00


748,00


  36 - 45  kişiye kadar


2.517,00


2.136,00


997,00


  46 kişi ve yukarısı 


3.019,00


2.517,00


1.508,00


 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)


   1.500 kg'a kadar


672,00


446,00


220,00


   1.501 -   3.500  kg'a kadar


1.357,00


787,00


446,00


   3.501 -   5.000  kg'a kadar


2.037,00


1.696,00


672,00


   5.001 - 10.000  kg'a kadar


2.262,00


1.922,00


902,00


   10.001 - 20.000  kg'a kadar


2.717,00


2.262,00


1.357,00


   20.001 kg ve yukarısı


3.399,00


2.717,00


1.580,00


 

 


C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


 


(IV) Sayılı Tarife


 


Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 3 yaş


4 - 5 yaş


6 - 10 yaş


11 ve yukarı yaş


 Uçak ve helikopterler


   1.150 kg'a kadar


12.616,00


10.089,00


7.566,00


6.051,00


   1.151 -   1.800 kg'a kadar


18.929,00


15.139,00


11.355,00


9.083,00


   1.801 -   3.000 kg'a kadar


25.241,00


20.192,00


15.139,00


12.113,00


   3.001 -   5.000 kg'a kadar


31.554,00


25.241,00


18.929,00


15.139,00


   5.001 - 10.000 kg'a kadar


37.866,00


30.291,00


22.716,00


18.171,00


   10.001 - 20.000 kg'a kadar


44.178,00


35.341,00


26.502,00


21.197,00


   20.001 kg ve yukarısı


50.489,00


40.388,00


30.291,00


24.232,00


 

 


197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.


Tebliğ olunur.


Konuya Cevap Yaz
YUKARI GİT
×

Gönderiyi Düzenle

Yükleniyor