Konuya Cevap Yaz

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

4/B SÖZLEŞMELİ 34 HEMŞİRE ALIM İLANI


En az lise mezunu farklı niteliklerde 34 adet hemşire alımı yapılacaktır.Hemşire  alımı başvuruları ne zaman ve nasıl :Başvurular 25 Eylül 2017 ile 9 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılabilecek. 


Adaylar Üniversitenin internet sitesinde yer alan başvuru formu, 


2016 KPSS sınav sonuç belgesi, öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı, 


resim ve daha önce çalıştıkları kurumdaki aranan niteliklere dair belgeyi hazırlamaları gerekiyor.
I-GENEL ŞARTLAR:


1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas

alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı

hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların

sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.


II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle

birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi

Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri

eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.


İstenen Belgeler;


1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı

ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal

Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.


III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış

beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas

alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan

edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek

belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile

çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz

Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara

yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar

haklarını kaybederler.


Oggjvff
Konuya Cevap Yaz
YUKARI GİT
×

Gönderiyi Düzenle

Yükleniyor